Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.


Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering i 2021 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av stortings- og sametingsvalget.

Valgdirektoratets mål for 2021:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg

Les hele tildelingsbrevet for 2021.

Tidligere tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev for 2020

Årsrapporten for 2019

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen 2019

Årsrapport for 2018

Årsrapport 2018 Tabell 1 - redigert.

Tildelingsbrev 2019

Tildelingsbrev 2018

Årsrapport 2017

Tildelingsbrev 2017

Årsrapport 2016