Tilgjengelighet ved valget

Valg skal være tilgjengelig for alle. Nå har vi undersøkt om det faktisk er tilgjengelig.

Publisert:

På vegne av Valgdirektoratet gjennomførte Kantar en undersøkelse om tilgjengelighet ved valget høsten 2019.

850 bevegelseshemmede og 165 synshemmede ble spurt om hvordan de opplevde tilgjengeligheten ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. I tillegg gjennomførte de observasjoner i 290 valglokaler i 28 kommuner i løpet av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Resultatene viser at de aller fleste er fornøyde med tilgjengeligheten ved valget. Dette gjelder både i hvilken grad valglokalene tilrettelegger for alle og kvaliteten på hjelpen de fikk av valgmedarbeidere. Også observasjonene konkluderer med at valget i stor grad var tilgjengelig for alle.

Les resultatene fra spørreundersøkelsen

Les resultatene fra observasjonen

Også i 2011 ble det gjennomført en undersøkelse av tilgjengelighet ved valg. Denne er tilgjengelig på regjeringen sine sider.